Mianatra mamaky teny
23-07-2019
ImageTitre : Mianatra mamaky teny
Auteur: Randriatsizafy Marie Esther, Razanadrakoto Berthine Randriantsizafy
Illustrateur: Roddy
Langue: Malagasy
ISBN : 978-2-916362-81-6
Nombre de pages: 21
format: 21 x 29,7 cm
Prix de vente : 20.000Ar