Ohabolana:Kolo saina ho an'ny ankizy !
05-08-2021
Image

Titre : Ohabolana : Kolo saina ho an’ny ankizy !
Auteur : AndrianimerinA Hobiana
Illustrateur : Roddy
ISBN : 978-2-490272-13-6
Nombre de pages : 40 pages
Format: 14,5 x 21 cm
Prix de vente :6.500Ar, 4€.
Fitaovana hanampy ny ankizy 8 taona -11 taona mba hahalalany ny kolontsaina sy soatoavina malagasy ity boky ity. Ohabolana 12 notsongaina tao anaty fandaharam-pibeazana no vahavahana sy hazavaina ato mba hahaizany mampiasa azy ireny aorian?ny famakiana ity boky ity. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan-tsain'ny ankizy ny fahaizany mampihatra ireny ohabolana ireny eo amin'ny fiaraha-monina ka hitarika azy hanana fomba fiaina sy fahazarana vaovao.
Dernière mise à jour : ( 14-02-2023 )